Skip to content

אז איך כותבים את הדיון בעבודת התזה? האם הדיון שלי טוב? האם הדיון שלי כתוב בצורה נכונה?

אילו הן השאלות שהכי מטרידות את הלקוחות שלי.

כשאנחנו חושבים על איך אנחנו כותבים את הדיון של התיזה אנו בעצם חושבים על איך אנחנו כותבים את העבודה כולה, כי הדיון הוא רק השלב האחרון של העבודה.

אם העבודה עצמה כתובה בצורה טובה, אם הצלחנו להוביל את הקורא מסקירת הספרות, דרך השערות המחקר שלנו, ודרך פרק הממצאים בצורה עקבית אז הדיון כבר נוצר מעצמו.

הדיון הוא המקום הראשון בו אנו יכולים באמת להביע את דעתנו. בסקירת הספרות, כתבנו כל מה שאחרים אמרו על העניין, בהשערות המחקר בעצם שיערנו מה הולך להיות. בפרק הממצאים – ניסינו להוכיח את השערות המחקר ולראות אם הן מובהקות או לא, ובסוף בדיון – אנחנו רק מחברים את הנקודות השונות אוספים מכל אחד מהחלקים את מה שרלוונטי וכותבים זאת יחד במקום אחד, כולל דעתנו האישית והנימוקים שלנו. הדיון זה המקום בו אנו יכולים לדבר על תחושות הבטן שלנו, בוא אנו יכולים לכתוב שמה שחשבנו, זה באמת מה שיש שם בפועל.

מה צריך להיות מבנה של פיסקה בדיון?

כל פיסקה בדיון צריכה להתחיל ב….." בהשערה מס' אחד שיערנו ש….. ימצאו הבדלים בין .. לבין…." השערה זו אוששה ואכן נמצאו  הבדלים מובהקים בין…. לבין…." ממצאים אילו מציגים פער בין… לבין…., ניתן להסביר את הפער הזה באמצעות……. הסבר נוסף הוא…..  ממצא זה תואם את דברי XXXX (כאן יש להביא ציטוט של משהו מסקר הספרות) אשר טען גם הוא ש…… .

בצורה כזו בעצם חיברנו את כל הנקודות יחד – כתבנו מהיא ההשערה, כתבנו משהו מהממצאים, חיברנו לסקר הספרות וגם הוספנו את ההסבר האישי שלנו לגבי הממצא הזה.

אבל לא תמיד ההשערות שלנו מובהקות, במקרה כזה נכתוב

"בהשערה מספר שתיים שעירנו כי ככל ש….. עולה אז….. ירד. בניגוד למצופה, השערה זו לא אוששה. נמצא כי לא קיים קשר ישיר בין…. לבין…. ניתן להסביר ממצא זה בכמה דרכים, הראשונה היא……. והשנייה היא…..  גם בסקירת הספרות נמצאו מחקרים אשר תומכים בממצא זה באופן חלקי, למשל XXXX מצא ש…..  מחקר זה יכול להיות אחד הגורמים המסבירים מדוע השערה זו לא אוששה. ……"

גם כאן, למרות שההשערה שלנו לא אוששה, אנו צריכים לחבר את הנקודות – ההשערות, ממצאים, וסקר הספרות להסביר למה זה עבד בדיוק ההפך ממש שציפינו.

בעבודת תיזה לא כל ההשערות צריכות להיות מובהקות, אבל כן חשוב שנדע לדבר ולהסביר עליהם בדיון שלנו.

והדבר הכי כייפי בכתיבת הדיון, זה שאנו רואים פתאום יש מקום באמת לדבר ולדון בתחושות הבטן שלנו, פתאום הכל מתחבר לו ביחד והופך מאוסף של מילים למשהו בעל מסר רלוונטי ומעניין!

שיהיה בהצלחה.

 

איך כותבים דיון לעבודת תזה