Skip to content

דף ההרצאות

קוצ'ינג לתזה זה רק תחביב אצלי.
תחום העיסוק המרכזי שלי הוא רשתות חברתיות וניהול ידע.
במסגרת זו אני נותנת שירותי ייעוץ לארגונים ומסייעת להם לייצר את השינוי הארגוני הנדרש כאשר באים להטמיע טכנולוגיות חדשות אשר משתפות את העובדים או את הלקוחות של הארגון.
הנה דוגמא להרצאה שנתתי בתחום