Skip to content

למי זה מתאים?

ליווי וייעוץ בתהליך כתיבת התזה מתאים לכל מי שהתזה חשובה לו ועוסק באחד מהתחומים הללו:

  • מדעי החברה (סוציולוגיה, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי המדינה וכו'…)
  • מנהל עסקים
  • חברה ואינטרנט
  • חינוך וטיפול, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית
  • לכל אילו עם חרדת סטטיסטיקות ונתונים .
  • לכל מי שמחפש דעה נוספת שתעזור לו לחשוב יחד

למי שירות וייעוץ אינו מתאים?

למי שרוצה לעשות "שגר ושכח" לתיזה שלו. לא אכתוב עבורכם את התזה אבל בסיום העבודה איתי התזה שלכם תהיה טובה יותר ואתם תבינו מה עשיתם בה. תבינו את הממצאים שמצאתם בשאלון ותיצרו מוצר איכותי וקוהרנטי.