Skip to content

טיפים לכתיבה

איך כותבים דיון לעבודת תזה

אז איך כותבים את הדיון בעבודת התזה? האם הדיון שלי טוב? האם הדיון שלי כתוב בצורה נכונה? אילו הן השאלות שהכי מטרידות את הלקוחות שלי. כשאנחנו חושבים על איך אנחנו כותבים את הדיון של התיזה אנו בעצם חושבים על איך אנחנו… Read More »איך כותבים דיון לעבודת תזה

עריכה וארגון של תזה

אחת הלקוחות שלי הייתה סטודנטית לתואר שני שעשתה במחקר בתחום של תופעת הזנות בחברה הישראלית. היא עובדה על התזה כשנתיים, וסיימה בעצם את כל העבודה. היא הגישה את התזה להערות אחרונות של המנחה. ההערה המרכזית הייתה שהעבודה לא קוהרנטית, לא… Read More »עריכה וארגון של תזה