Skip to content

סטטיסטיקה

עד שהשערות המחקר מובהקות!

לקוחה אחת שלי הייתה חרדת סטטיסטיקות (היא לא היחידה, אבל נספר את הסיפור שלה). היא הייתה מאילו שישבו בהרצאות של סטטיסטיקה ולא הבינו על מה מדובר. אך בכל זאת עשתה מחקר כמותי. לאחר שהקלידה את כל הנתונים התחלתי לשבת איתה על החלק… Read More »עד שהשערות המחקר מובהקות!