Skip to content

סיפורי מקרה

תזה איכותנית – איך לקצר כמעט 200 עמודים כתובים?

איך בכלל ניגשים לתזה איכותנית? אני בנאדם של מספרים והוכחות, אני אוהבת לשחק עם הנתונים עד שהשערות המחקר מוכחות. אבל כשהגיע אלי סטודנטית שעשתה תזה איכותנית – לא אמרתי לא…. נתמודד…. אז קיבלתי לידיים עבודה של מעל 178 עמודים (מי… Read More »תזה איכותנית – איך לקצר כמעט 200 עמודים כתובים?

איך כותבים דיון לעבודת תזה

אז איך כותבים את הדיון בעבודת התזה? האם הדיון שלי טוב? האם הדיון שלי כתוב בצורה נכונה? אילו הן השאלות שהכי מטרידות את הלקוחות שלי. כשאנחנו חושבים על איך אנחנו כותבים את הדיון של התיזה אנו בעצם חושבים על איך אנחנו… Read More »איך כותבים דיון לעבודת תזה

עד שהשערות המחקר מובהקות!

לקוחה אחת שלי הייתה חרדת סטטיסטיקות (היא לא היחידה, אבל נספר את הסיפור שלה). היא הייתה מאילו שישבו בהרצאות של סטטיסטיקה ולא הבינו על מה מדובר. אך בכל זאת עשתה מחקר כמותי. לאחר שהקלידה את כל הנתונים התחלתי לשבת איתה על החלק… Read More »עד שהשערות המחקר מובהקות!

עריכה וארגון של תזה

אחת הלקוחות שלי הייתה סטודנטית לתואר שני שעשתה במחקר בתחום של תופעת הזנות בחברה הישראלית. היא עובדה על התזה כשנתיים, וסיימה בעצם את כל העבודה. היא הגישה את התזה להערות אחרונות של המנחה. ההערה המרכזית הייתה שהעבודה לא קוהרנטית, לא… Read More »עריכה וארגון של תזה