Skip to content

מדע המדינה

תזה איכותנית – איך לקצר כמעט 200 עמודים כתובים?

איך בכלל ניגשים לתזה איכותנית? אני בנאדם של מספרים והוכחות, אני אוהבת לשחק עם הנתונים עד שהשערות המחקר מוכחות. אבל כשהגיע אלי סטודנטית שעשתה תזה איכותנית – לא אמרתי לא…. נתמודד…. אז קיבלתי לידיים עבודה של מעל 178 עמודים (מי… Read More »תזה איכותנית – איך לקצר כמעט 200 עמודים כתובים?